Bli delägare i bolagen som formar hälsosektorn

Noggrant utvalda tillväxtbolag

Sciety vill ge dig tillgång till investeringsmöjligheter i de mest framstående bolagen i hälsosektorn. Vi har lång erfarenhet inom branschen och väljer ut bolag i samarbete med bland annat science parks och industriella aktörer. Alla bolag vi presenterar har genomgått vår urvalsprocess som sker i tre steg.

 

Invest_explore opportunities

Utvärdering

I första steget utvärderar Scietys investeringskommitté bolagets affärscase. I kommittén finns entreprenörer, läkare, professionella investerare, affärskvinnor och affärsmän.

Invest_selection process

Granskning

I steg två gör Sciety en legal granskning av bolaget och dess ledning. Granskningen genomförs i samarbete med oberoende jurister och som medlem får du tillgång till en sammanfattande rapport av resultaten.

Invest_Investment decision

Investeringsmöjlighet

I steg tre verifierar vi uppgifter om exempelvis kundavtal och marknadsförhållanden i bolagens investeringsinformation. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut men det kan vara tryggt att veta att vi utvärderat bolagen.

Bli medlem i nätverket

Ett medlemskap i Sciety ger tillgång till ett flöde av investeringsmöjligheter inom hälsosektorn. Du hittar all investeringsinformation i bolagens Deal Room och får också möjlighet att delta på investerarträffar med bolagens ledning. 

Investering

Du kan genomföra hela din investering online och betalar för aktierna via vårt klientmedelskonto. Om bolaget inte når sitt finansieringsmål återförs pengarna till ditt bankkonto.

Tilldelning

Tilldelning av aktier sker i regel enligt principen först-till-kvarn. När tilldelning skett verifierar vi att du som investerat skrivits in i bolagets aktiebok och skickar bekräftelse via mejl.

Delägarskap

Du blir aktieägare direkt i bolaget vilket ger dig rätt att delta på bolagsstämmor och i många fall rätt till skatteavdrag för investeringen. Bolagen informerar i regel kvartalsvis om sin utveckling.

Sciety är din investeringspartner

Sciety hanterar hela processen från urval av bolag till färdig investering. Vi vill att det ska vara smidigt, säkert och inspirerande att bli delägare i onoterade tillväxtbolag.

Kvalificerade företag

Bolagen är utvalda i samarbete med branschaktörer och utvärderade från ett medicinskt, affärsmässigt och legalt perspektiv.

Säker betalning

Investerat kapital förvaras på Scietys klientmedelskonto tills finansieringen är avslutad. Sciety är registrerade hos Finansinspektionen för att hantera klientmedel.

Smidig investeringsprocess

Komplett investeringsinformation finns i respektive bolags Deal Room och du kan genomföra investeringen direkt via ditt medlemskonto.

Investerarskydd

Professionella aktieägaravtal ger investerare rättigheter utöver vad som krävs av aktiebolagslagen. Avtalen är genomgångna av Sciety och finns i bolagens Deal Room.

Erfarna medinvesterare

I investerarnätverket finns  läkare, styrelseproffs, affärsänglar, psykologer, framgångsrika entreprenörer, affärsutvecklare och många fler profiler.

Gratis

Vår tjänst kostar ingenting för investerare. Inga medlemsavgifter, ingen kommission eller andra avgifter.

Möjligheter inom hälsosektorn

Åldrande befolkning, ökande fall av kroniska sjukdomar och livsstilssjukdomar skapar stor efterfrågan på mer effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder.  Sciety ger dig möjlighet att bidra till att möta vår tids hälsoutmaningar, påverka sektorns utveckling och ta del av tillväxten inom nya innovativa segment.

Stark efterfrågan från flera olika köpare

Den digitala revolutionen är på riktigt

Globalt, växande och långsiktigt behov

Stark sektor med mycket goda förutsättningar

Investera med oss

Sciety ger dig möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad. Vi specialiserar oss på hälsosektorn.