Investera i tillväxtbolag som gör skillnad

Sciety gör det möjligt att bli delägare i utvalda bolag inom hälsosektorn. Online och utan avgifter.

Sciety blir medlem i SwedenBIO - branschorganisationen för svensk life science. Läs mer.

Aktuella bolag

mfloDx MDR-TB_Empe_Sciety

EMPE Diagnostics - Fulltecknad

Varje år drabbas över 10 miljoner människor av tuberkulos och med tidig diagnos och rätt behandling kan de flesta bli botade. Trots det är tuberkulos den nionde vanligaste dödsorsaken i världen.

EMPE har utvecklat en patenterad lösning för att man snabbt ska kunna ställa diagnos och starta behandling med rätt antibiotika, även på kliniker med begränsade resurser. Med Empe kan diagnos ställas på minuter istället för månader. Produkten har validerats på kliniska prover och beräknas börja säljas i slutet av 2018.

Bli medlem för att ta del av information om kommande investeringsmöjligheter.

Viktig information: precis som vid andra investeringar finns det risker med att investera i bolagen som presenteras. Mer information finns här och i vår FAQ.

Sciety är ett digitalt investeringsnätverk

Sciety kombinerar medicinsk och affärsmässig kompetens för att välja ut framstående tillväxtbolag i hälsosektorn. Vi ger dig möjlighet att investera i onoterade bolag inom bland annat digital hälsa och medicinteknik.

Kvalificerade företag

Sciety står för urval, granskning och sköter investeringsprocessen.  Vi erbjuder investeringsmöjligheter i bolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad.

Smidigt att investera

Du som är medlem hittar all investeringsinformation via hemsidan och får möjlighet att träffa bolagens ledning på våra investerarluncher.

Sälja aktien

Investera online och utan avgifter. Du blir delägare direkt i bolagen och får följa med på deras expansion. Vi fokuserar på bolag med tydliga planer på notering eller uppköp.

 

Senaste nyheter

Träffa Sciety i Almedalen

2018-06-19

I Almedalen 2018 är Sciety delaktig i en seminarieserie om digitalisering av vården tillsammans med Dagens Medicin Agenda, Di Digital och Healthcap med fler. På plats i Almedalen finns Scietys…

Läs mer

Sciety blir medlem i SwedenBIO

2018-06-18

Sciety blir medlem i branschorganisationen SwedenBIO som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Bland medlemmarna finns allt från mikro- till storbolag inom life science men även tjänsteföretag inom…

Läs mer

Investera med oss

Sciety ger dig som medlem möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad. Vi specialiserar oss på hälsosektorn.